PROGRAM :: Izložbe
  Ponedeljak, 02/10/2017, 20 : 00 - 15/10/2017
Nataša Kokić: Distribucija verovatnoće

Dobitnicu nagrada Vladimir Veličković za crtež (2013.) i Dimitrije Bašičević Mangelos (2014.) ne treba posebno predstavljati. Kokić je do sada priredila 18 samostalnih i učestvovala u mnogo više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Izlaže od 2006. godine.
Ogleda se u crtežu koji je koncipiran strukturalistički, tako da je crtež manjeg formata gradivna jedinica celine monumentalnog formata.
Distribucija verovatnoće dodatno ispituje strukturalizam preko dela antičkih filozofa koji su polazna inspiracija ovog segmenta radova, a odnosi se na moguće pozicije elektrona u odnosu na nukleus atoma. Kako umetnica navodi: „Radovi su analogije modernih izbora i njihovih rezultata pojedinaca u savremenom društvu. Svaka pod-tema počinje od jedne pronađene fotografije, koja funkcioniše kao 'seme' iz kog nastaju ponavljanja i kretanja. Ambijent koji stvaraju radovi treba da podseća na antičke hramove.“

Kako bi pojačala svoj strukturalistički koncept ovoga puta Kokić ne koristi nikakve fiksatore na svojim crtežima. Opredeljuje se za organske materijale ugljen i papir, pa su crteži sami po sebi nestabilni i podležu promenama i uticajima, odnosno distribuciji verovatnoće. Oni su nestabilne gradivne jedinice, poput elektrona, koji u ovom slučaju grade jednu stabilniju vizuelnu celinu, koja nije konačna jer je podložna promenama.
Izložba će biti otvorena do 15. oktobra, svakog dana od 14 do 20 časova

NAZAD