PROGRAM za datum :: 22/03/2017 Klikni ovde za kompletan program
  Sreda, 22/03/2017, 19 : 00
Gradske priče - Da li su mladi apolitični?

Zašto veliki procenat mladih ne izlazi na glasanje? Ko i šta učestvuje u formiranju stavova o politici kod mladih? Kakav uticaj imaju javne ličnosti na oblikovanje političkog mišljenja? Kako se omladina informiše o  političkim i društvenim temama? Šta su uzroci, a šta posledice (ne)zainteresovanosti za politiku?

Kulturni centar Grad organizuje prvu u nizu debata i to pod nazivom „Da li su mladi apolitični?” Debata otvara ciklus tribina „Gradske priče“ i razmatra pitanje nezainteresovanosti omladine u Srbiji za politiku koje je, prema istraživanju „Mladi u Srbiji” zastupljeno čak kod trećine ispitanika uzrasta 15-29 godina. Tragamo za uzrocima totalnog nepoverenja prema političarima koje, prema studiji „Srbija i Evropa u očima mladih” studenata Fakulteta političkih nauka i Evropskog pokreta u Srbiji ispoljava više od 70% omladine.
Govornici:
Bojan Klačar, izvršni direktor CeSID-a
Stevan Vlajić, idejni tvorac i portparol građanskog pokreta „Beli – Samo Jako”
dr Dragan Stanojević, sociolog
Lazara Marinković, novinarka
Lea Kotlica, FEJS Srbija, ”Izađi i glasaj” inicijativa
Marko Šelić Marčelo, muzičar i pisac

Moderatorke:
dr Maja Vukadinović, kulturolog
Dina Čubrić, teoretičarka roda i književnosti

NAZAD